Vi på Sollentuna Djurklinik slutar aldrig att utbilda, certifiera och diplomera oss.

Här fyller vi på med våra senaste bevis.

Svensk Djursjukvård 2017

Vårt senaste kvalitetsintyg från ”Skogs- och lantarbetsgivareförbundets årliga intygande om efterlevnad av SLA-Svensk Djursjukvårds kvalitetsregler 2017”. För att få detta intyg krävs att en lång rad med punkter ska uppfyllas, så som bl.a. att:

  • Efterleva Svensk Djursjukvårds stadgar och regelverk.
  • Efterleva för veterinärmedicinen vedertagna hygien- och antibiotikapolicys.
  • Efterleva för veterinärmedicinen vedertagna behandlingsnormer.
  • Verka för Svensk Djursjukvårds ledord; etik, kvalitet, kompetens och samarbete.

Guldstatus i Cat Friendly Clinic

Det är viktigt att patienter och djurägare känner sig trygga. Katterna har ett eget väntrum och hundarna likaså. Faktum är att vi tagit det ytterligare ett steg i att våra fyrfota vänner ska känna sig lugna och trygga hos oss, vi är därför certifierade i högsta möjliga klassificeringen ”Gold level” som en ”Cat Friendly Clinic” där katterna har eget väntrum. Läs gärna mer på CatFriendlyClinic där ser Ni även vår Guldstatus.