Certifieringar och diplom

Vi på Sollentuna Djurklinik slutar aldrig att utbilda, certifiera och diplomera oss.

Här fyller vi på med våra senaste bevis.

HLR-Experten.se utbildning i hjärt och lungräddning samt brandutbildning

Hjärt- & lungräddning (2019)

Nu har alla i personalen genomgått en kurs i hjärt- och lungräddning för människor.

 

 

 

Kvalitetsintyg Djursjukvård

Svensk Djursjukvård 2017

Vårt senaste kvalitetsintyg från ”Skogs- och lantarbetsgivareförbundets årliga intygande om efterlevnad av SLA-Svensk Djursjukvårds kvalitetsregler 2017”. För att få detta intyg krävs att en lång rad med punkter ska uppfyllas, så som bl.a. att:

  • Efterleva Svensk Djursjukvårds stadgar och regelverk.
  • Efterleva för veterinärmedicinen vedertagna hygien- och antibiotikapolicys.
  • Efterleva för veterinärmedicinen vedertagna behandlingsnormer.
  • Verka för Svensk Djursjukvårds ledord; etik, kvalitet, kompetens och samarbete.

 

 

Cat friendly clinic

Guldstatus i Cat Friendly Clinic

Det är viktigt att patienter och djurägare känner sig trygga. Därför är vi certifierade hos Cat Friendly Clinic med högsta möjliga klassificering ”Gold Level”.  Hos oss har katter (och hundar) ett eget väntrum, undersökningsrum och stallar.