VETERINÄRER OCH DJURVÅRDSPERSONAL

Maria Ledunger Thulin
Leg. Veterinär

Karin Collin
Leg. Veterinär

Carina Kraft
Leg. Veterinär

Emelie von der Burg
Leg. Veterinär

Sandra Halling
Leg. Djursjukskötare

Sanna Törnqvist
Leg. Djursjukskötare

Liselott Lessig Rosen
Leg. Djursjukskötare

Sophie Strömberg
Djurvårdare (tjänstledig)

Leunora Thaci
Djurvårdare

Siv Nielsen
Lokalvårdare

Therese Ljustermo
Receptionist

VÅRA KONSULTERANDE VETERINÄRER