VETERINÄRER OCH DJURVÅRDSPERSONAL

Maria Ledunger Thulin
Leg. Veterinär

Karin Collin
Leg. Veterinär

Carina Kraft
Leg. Veterinär

Camilla Mejare
Leg. Veterinär

Anna Carlsund
Leg. Veterinär

Sanna Törnqvist
Leg. Djursjukskötare

Liselott Lessig Rosen
Leg. Djursjukskötare

Leunora Thaci
Djurvårdare

Madeleine Hansson Björk
Djurvårdare

Siv Nielsen
Djurvårdare

Therese Ljustermo
Receptionist

VÅRA KONSULTERANDE VETERINÄRER