VETERINÄRER OCH DJURVÅRDSPERSONAL

Maria Ledunger Thulin
Klinikchef & Leg. veterinär

Karin Collin
Chefsvet. & Leg. veterinär

Anna Carlsund
Leg. veterinär

Emelie Wilson
Leg. veterinär

Sanna Törnqvist
Leg. djursjukskötare (föräldraledig)

Liselott Lessig Rosen
Leg. djursjukskötare (föräldraledig)

Pamela Silva
Leg. djursjukskötare

Therése Ellénius
Leg. djursjukskötare

Therese Ljustermo
Receptionist

Leunora Thaci
Djurvårdare

Madeleine Hansson Björk
Djurvårdare

Siv Nielsen
Djurvårdare

Sally Daniel
Djurvårdare

Anita Declercq
Djurvårdare

VÅRA KONSULTERANDE VETERINÄRER