VETERINÄRER OCH DJURVÅRDSPERSONAL

Maria Ledunger Thulin
Klinikchef & Leg. Veterinär

Karin Collin
Chefsvet. & Leg. Veterinär

Anna Carlsund
Leg. Veterinär

Sara Larsson
Leg. Veterinär

Sanna Törnqvist
Leg. Djursjukskötare / föräldraledig

Liselott Lessig Rosen
Leg. Djursjukskötare / föräldraledig

Pamela Silva
Leg. Djursjukskötare

Leunora Thaci
Djurvårdare

Madeleine Hansson Björk
Djurvårdare

Siv Nielsen
Djurvårdare

Therese Ljustermo
Receptionist

Anita Declercq
Djurvårdare

VÅRA KONSULTERANDE VETERINÄRER