VETERINÄRER OCH DJURVÅRDSPERSONAL

Maria Ledunger Thulin
Leg. Veterinär

Karin Collin
Leg. Veterinär

Camilla Mejare
Leg. Veterinär

Anna Carlsund
Leg. Veterinär

Sara Larsson
Leg. Veterinär

Sanna Törnqvist
Leg. Djursjukskötare / Föräldraledig

Liselott Lessig Rosen
Leg. Djursjukskötare / Föräldraledig

Leunora Thaci
Djurvårdare

Madeleine Hansson Björk
Djurvårdare

Siv Nielsen
Djurvårdare

Therese Ljustermo
Receptionist

Pamela Silva
Leg. Djursjukskötare

Anita Declerq
Djurvårdare

VÅRA KONSULTERANDE VETERINÄRER