Labb - Sollentuna Djurklinik

LABB

På vårt lab kan vi analysera blod och urin. Med hjälp av mikroskop kan vi identifieraolika parasiter samt bedöma prover från tex hud, slemhinna och urin. Vissa prover måste dock skickas till externa lab.På vårt labb kan vi analysera blod och urin. Med hjälp av mikroskop kan vi identifiera olika parasiter samt bedöma prover från hud, knölar, slemhinna och urin.