Vi har öppet

MÅNDAG 8-20
TISDAG 8-20
ONSDAG 8-18
TORSDAG 8-18
FREDAG 8-17

ONLINEBOKNING


TANDVÅRD

kirurgipicHos Sollentuna Djurklinik hjälper vi dagligen hundar och katter som har tandsten och inflammation i tandköttet. Tandsten tas bort medan djuret är tryggt sövt så att arbetet kan utföras professionellt och utan lidande för djuret. Därför ska ditt djur skrivas in på morgonen och hämtas på eftermiddagen. Vid hemgång går en av våra tandsköterskor igenom med djurägaren med hjälp av en tandkarta över ditt djurs tänder vad som har gjorts . Samtidigt eller vid ett eventuellt återbesök går vi också gärna igenom hur man borstar tänderna på sitt djur. Se även annan plats på hemsidan hur tandborstning går till.

I samband med professionell tandrengöring, PTR, görs en munhåle- och tandundersökning där fickdjup i tandkött kring tänder mäts, antal tänder räknas och allmän inspektion av munhålan görs. Vid behov utförs även tandröntgen där man kan se tandrötter och tandben och eventuella djupare skador. På detta sätt ställs t ex diagnosen FORL på katt.

Ibland vill man spara en skadad hörntand. Då rotfyller man tanden. Detta bedöms från fall till fall av tandvårdsteamet.

KIRURGI

hundkirpicsmallHos oss kan ditt djur få hjälp med kirurgiska ingrepp såsom avlägsnande av knölar, kastration, ta bort främmande föremål ur magtarmkanalen, ögonkirurgi, juvertumörer, amputation av tå eller svans pga skador, suturering av sår mm.

Att tänka på inför operation

När du lämnar ditt djur hos oss på morgonen går vi igenom vad som ska göras, hur djuret mår och när du ska komma och hämta ditt djur. I regel vill vi behålla ditt djur på kliniken åtminstone tills på eftermiddagen. Det är för att kunna övervaka djuret före, under och efter narkosen. Vi vill se att djuret mår bra och återhämtar sig normalt. Katter och hundar ska vara fastande när de sövs.

Ge därför ingen frukost den dag djuret ska opereras. Ett litet mål vid 22-tiden dagen före är bra för att undvika alltför lång fasta. Vid större operationer är det bra om hunden är nybadad, dock senast kvällen innan så att pälsen hunnit torka ordentligt innan den kommer till oss. Äldre djur och djur med vissa sjukdomar kan behöva få dropp under några timmar före narkosen. Därför är det viktigt att de kommer in på morgonen även om själva operationen då sker senare på förmiddagen eller mitt på dagen.

Hur går sövningen till?

katkirurgpicHur man söver beror på djurets ålder, eventuella sjukdomar och vad det är för typ av operation som ska göras.

Först ges en lugnande injektion. När djuret har blivit trött av det lugnande medlet får det narkosmedel i blodet via en infartskanyl som sätts i ett framben. När djuret sover får det en andningstub i halsen och kopplas till ett slutet system med syrgas och narkosgas. Under hela narkosen övervakas djuret av en legitimerad djursjukskötare med narkoskompetens och en elektronisk övervakningsutrustning som bland annat mäter blodtryck, koldioxid i utandningsluften och syremättnad i blodet.

När man slutar ge narkosgas börjar djuret långsamt att vakna. Djursjukskötaren övervakar djuret under hela denna tid för att se att det vaknar som det ska, samt avlägsna andningstuben vid rätt tillfälle.

Hemgång

När djuret ska hämtas är det vaket och mår bra och har oftast ätit. Är det en hund har den varit ute på en kort rastningspromenad. Vi går igenom vad vi har gjort, vad som är viktigt att tänka på hemma, eventuella mediciner som ska ges och när du och ditt djur ska komma på återbesök.

Att tänka på inför operation av kanin

Kaniner ska, till skillnad från hundar och katter, inte fasta. Kaniner lämnas hos oss på morgonen inför operationer och då är det bra om du har med lite av det foder, hö och t ex pellets eller grönsaker, som kaninen är van att äta. Kaniner är känsliga för drag och för stora temperaturskillnader. Det är viktigt att tänka på när kaninen transporteras till och från kliniken.

En utekanin som är van vid vinterkyla bör inte tas in i rumstemperatur. Vi rekommenderar heller inte att en nyopererad kanin sätts ut i kyla. Då kan det vara bättre att välja att göra en planerad operation, som t ex kastration, en annan årstid. Om du är osäker, ring gärna oss och fråga. När kaninen är nyopererad rekommenderar vi att ha t ex rena handdukar i transportburen och i den vanliga buren. Detta för att inte spån eller halm ska fastna i operationssåret. Det är mycket viktigt att en kanin som har varit nedsövd, snabbt kommer igång och äter igen. Kaninens mage mår bäst av att kaninen äter ofta. Om din kanin inte äter när den kommer hem efter en operation ska du kontakta kliniken.

MEDICINSKA UTREDNINGAR

medicinskutrsmallDjurägaren söker till exempel med frågeställningen:

Min katt har börjat dricka mer vatten – kan den vara sjuk?
Då gör veterinären alltid först en allmän klinisk undersökning då man lyssnar på hjärta och lungor, tittar på slemhinnor och känner på lymfknutor, bedömer patientens allmäntillstånd och hull, samt beteende, känner på muskulatur och mage samt tittar på ögon, öron, nos och päls. Vi tittar även i munnen och på tänderna. Sen vill man med den frågeställningen förmodligen gå vidare med blodprover och urinprov för att utesluta problem med njurar och urinvägar, leversjukdom, sköldkörtelsjukdom samt diabetes.

Kliniken har ett välutrustat laboratorium och de flesta provsvar får man inom en timme.

Min hund skakar mycket på huvudet och kliar sig mot öronen.
Veterinären gör då först en allmän klinisk undersökning, sedan undersöks hörselgångar och trumhinnor med hjälp av ett otoskop. Ibland är hörselgången full med vax och sekret. Från detta tas ett prov med en tops som sen överförs på ett objektsglas och färgas. I mikroskop kan man på preparatet titta efter olika jästsvampar, bakterier och celler.

HUDUTREDNINGAR

medcinskhundsmallHudutredningar gör vi på alla djurslagen. Ofta har du som djurägare upptäckt att djuret kliar sig och/eller tappar päls. Det kan röra sig om olika parasiter vilket först utesluts innan man går vidare. Hudinfektioner kliar mycket och måste behandlas. De kan ha uppstått sekundärt till parasitklåda eller pga av allergi som också ger mycket klåda.

Veterinären tar olika prover från huden, ibland genom djupa hudskrap, men även med hjälp av tejp eller en liten borste eller pincett. Ibland tas också blodprov.