ULTRALJUD

Ultraljudskonsult Lennart NilsforsUltraljudskonsult Lennart Nilsfors med särskild kompetens i ultraljudsdiagnostik och hjärtsjukdomar utför hjärtultraljud, bukultraljud (t ex njurar, lever, tarm) samt dräktighetsundersökningar. Lennart utför även hjärtultraljud på raskatter, doberman, boxer, irländsk varghund med flera inför avel. (avelskontroll).