Ultraljud

Vi anlitar ultraljudskonsult Lennart Nilsfors med särskild kompetens i ultraljudsdiagnostik och hjärtsjukdomar. Han utför hjärtultraljud, bukultraljud samt dräktighetsundersökningar. Lennart utför även hjärtultraljud (HCM) och ultraljud på njurar (PKD) på raskatter där det krävs inför avel.

Ultraljudskonsult Lennart Nilsfors