ULTRALJUD

Ultraljudskonsult Lennart NilsforsUltraljudskonsult Lennart Nilsfors med särskild kompetens i ultraljudsdiagnostik och hjärtsjukdomar utför hjärtultraljud, bukultraljud (t ex njurar, lever, tarm) samt dräktighetsundersökningar.Avelskontroll: Lennart utför även hjärtultraljud på raskatter, doberman, boxer, irländsk varghund mm inför avel.