KIRURGI

Operation pågår på oerationsavdelningenVi utför kastrering av hund, katt och kanin (både hon och handjur), tar bort knölar i hud, juveroperationer, akuta operationer som vid livmoderinflammation eller främmande kropp i tarm, samt flera andra bukingrepp.

ATT TÄNKA PÅ INFÖR OPERATION

Vanligtvis lämnar du ditt djur vid åtta på morgonen. De flesta operationer utförs på förmiddagen. Patienten får sen vara kvar några timmar för att vakna i lugn och ro. Vi vill också kunna ge mer smärtlindring eller dropp vid behov. Oftast bestämmer vi en tid för hemlämning när du lämnar in ditt djur.

När du lämnar ditt djur hos oss på morgonen går vi igenom vad som ska göras, hur djuret mår och när du ska komma och hämta ditt djur. I regel vill vi behålla ditt djur på kliniken åtminstone tills på eftermiddagen. Det är för att kunna övervaka djuret före, under och efter narkosen. Vi vill se att djuret mår bra och återhämtar sig normalt. Katter och hundar ska vara fastande när de sövs.

Inför en operation ska din hund vara nybadad och ren. Katten och hunden ska inte ha frukost morgonen inför operation. Kanin ska däremot ha fortsatt tillgång till foder.

Ge därför ingen frukost den dag djuret ska opereras. Ett litet mål vid 22-tiden dagen före är bra för att undvika alltför lång fasta. Vid större operationer är det bra om hunden är nybadad, dock senast kvällen innan så att pälsen hunnit torka ordentligt innan den kommer till oss. Äldre djur och djur med vissa sjukdomar kan behöva få dropp under några timmar före narkosen. Därför är det viktigt att de kommer in på morgonen även om själva operationen då sker senare på förmiddagen eller mitt på dagen.

HUR GÅR SÖVNINGEN TILL?

katkirurgpicHur man söver beror på djurets ålder, eventuella sjukdomar och vad det är för typ av operation som ska göras.

Först ges en lugnande injektion. När djuret har blivit trött av det lugnande medlet får det narkosmedel i blodet via en infartskanyl som sätts i ett framben. När djuret sover får det en andningstub i halsen och kopplas till ett slutet system med syrgas och narkosgas. Under hela narkosen övervakas djuret av en legitimerad djursjukskötare med narkoskompetens och en elektronisk övervakningsutrustning som bland annat mäter blodtryck, koldioxid i utandningsluften och syremättnad i blodet.

När man slutar ge narkosgas börjar djuret långsamt att vakna. Djursjukskötaren övervakar djuret under hela denna tid för att se att det vaknar som det ska, samt avlägsna andningstuben vid rätt tillfälle.

HEMGÅNG

När djuret ska hämtas är det vaket och mår bra och har oftast ätit. Är det en hund har den varit ute på en kort rastningspromenad. Vi går igenom vad vi har gjort, vad som är viktigt att tänka på hemma, eventuella mediciner som ska ges och när du och ditt djur ska komma på återbesök.

ATT TÄNKA PÅ INFÖR OPERATION AV KANIN

Kaniner ska, till skillnad från hundar och katter, inte fasta. Kaniner lämnas hos oss på morgonen inför operationer och då är det bra om du har med lite av det foder, hö och t ex pellets eller grönsaker, som kaninen är van att äta. Kaniner är känsliga för drag och för stora temperaturskillnader. Det är viktigt att tänka på när kaninen transporteras till och från kliniken.

En utekanin som är van vid vinterkyla bör inte tas in i rumstemperatur. Vi rekommenderar heller inte att en nyopererad kanin sätts ut i kyla. Då kan det vara bättre att välja att göra en planerad operation, som t ex kastration, en annan årstid. Om du är osäker, ring gärna oss och fråga. När kaninen är nyopererad rekommenderar vi att ha t ex rena handdukar i transportburen och i den vanliga buren. Detta för att inte spån eller halm ska fastna i operationssåret. Det är mycket viktigt att en kanin som har varit nedsövd, snabbt kommer igång och äter igen. Kaninens mage mår bäst av att kaninen äter ofta. Om din kanin inte äter när den kommer hem efter en operation ska du kontakta kliniken.