Sollentuna Djurklinik utför kirurgiska ingrepp som kastrering, juveroperationer etc

KIRURGI

Operation pågår på oerationsavdelningenSollentuna Djurklinik utför kirurgiska ingrepp som kastrering av hund, katt och kanin (både hon och handjur), tar bort knölar i hud, juveroperationer, akuta operationer som vid livmoderinflammation eller främmande kropp i tarm, samt flera andra bukingrepp.

ATT TÄNKA PÅ INFÖR OPERATION

Katter och hundar ska vara fastande när de sövs. Därför ska de inte ha frukost på operationsdagens morgon. Ge istället ett litet mål mat vid 22-tiden på kvällen innan för att undvika en alltför lång fasta. Kaniner ska däremot ha konstant tillgång till mat. Vid större operationer är det bra om hunden är nybadad, dock senast kvällen innan så att pälsen hunnit torka ordentligt innan den kommer till oss. Hunden ska också vara ordentligt rastad.

Vanligtvis lämnar du ditt djur kring åtta på morgonen. När du lämnar ditt djur hos oss på morgonen går vi igenom vad som ska göras, hur djuret mår och när du ska komma och hämta ditt djur.

De flesta operationer utförs på förmiddagen. Äldre djur och djur med vissa sjukdomar kan behöva få dropp under några timmar före narkosen. Därför är det viktigt att de kommer in på morgonen även om själva operationen då sker senare på förmiddagen eller mitt på dagen. I regel vill vi behålla ditt djur på kliniken åtminstone tills på eftermiddagen. Det är för att kunna övervaka djuret före, under och efter narkosen. Vi vill säkerställa att djuret mår bra och återhämtar sig normalt. Vi vill också kunna ge mer smärtlindring eller dropp vid behov.

HUR GÅR SÖVNINGEN TILL?

Kirurgiska ingreppHur ett djur sövs beror på djurets ålder, eventuella sjukdomar och vad det är för typ av operation som ska göras.

Det vanligaste sättet är att först ge en lugnande injektion. När djuret har blivit trött av det lugnande medlet får djuret narkosmedel i blodet via en infartskanyl som sätts i ett framben. När djuret sover får det en andningstub i halsen och kopplas till ett slutet system med syrgas och narkosgas. Under hela narkosen övervakas djuret av en legitimerad djursjukskötare med narkoskompetens och en elektronisk övervakningsutrustning som bland annat mäter blodtryck, koldioxid i utandningsluften, syremättnad i blodet och hjärtfrekvens.

När djursjukskötaren slutar ge narkosgas börjar djuret långsamt att vakna. Djursjukskötaren övervakar djuret under hela denna tid för att se att det vaknar som det ska, samt avlägsnar andningstuben vid rätt tillfälle.

HEMGÅNG

Djuret hämtas när det är vaket och mår bra. Är det en hund har den varit ute på en kort rastningspromenad. Ibland har vi även gett lite mat. Vi går igenom vad vi har gjort, vad som är viktigt att tänka på hemma, eventuella mediciner som ska ges och när du och ditt djur ska komma på återbesök.

ATT TÄNKA PÅ INFÖR OPERATION AV KANIN

Kaniner ska, till skillnad från hundar och katter, inte fasta. Kaninen lämnas hos oss på morgonen inför operationer och då är det bra om du har med lite av det foder, hö och t ex pellets eller grönsaker, som kaninen är van att äta. Kaniner är känsliga för drag och för stora temperaturskillnader. Det är viktigt att tänka på när kaninen transporteras till och från kliniken.

En utekanin som är van vid vinterkyla bör inte tas in i rumstemperatur. Vi rekommenderar heller inte att en nyopererad kanin sätts ut i kyla. Då kan det vara bättre att välja att göra en planerad operation, som t ex kastration, en annan årstid. Om du är osäker, ring gärna oss och fråga. När kaninen är nyopererad rekommenderar vi att ha exempelvis rena handdukar i transportburen och i den vanliga buren. Detta för att inte spån eller halm ska fastna i operationssåret. Det är mycket viktigt att en kanin som har varit nedsövd, snabbt kommer igång och äter igen. Kaninens mage mår bäst av att kaninen äter ofta. Om din kanin inte äter när den kommer hem efter en operation ska du kontakta kliniken.