Forl

Förkortningen FORL står för Feline Odontoclastic Resorptive Lesion. Feline betyder att det har med katter att göra, odontoklaster är en sorts celler som bryter ner tandvävnad, resorptive lesion betyder resorptionsskada. Vad sjukdomen beror på vet man tyvärr inte i dagsläget.

HUR MÄRKER JAG ATT MIN KATT HAR FORL?

Många katter visar inga symptom alls hemma. En del katter med FORL har svårt att tugga, gnisslar tänder, tappar mat eller springer plötsligt iväg från matskålen. Om en katt har mycket tandsten på en tand och bara lite på andra tänder, kan det bero på att katten har ont i den tanden och undviker att använda den. Tandkött som ser ut att fläckvis växa in i tanden är ett annat tecken på FORL. Aptiten påverkas i regel inte.

GÅR DET ATT BEHANDLA?

Ja. Antingen dras tanden ut med rötterna, eller så görs en kronamputation där rötterna lämnas kvar. Det är nödvändigt att veta hur roten ser ut för att kunna avgöra vilken behandlingsmetod som ska användas. För att se roten röntgas tanden.

MAN KAN VÄL INTE DRA UT ALLA TÄNDER?

En katt klarar sig förvånansvärt bra utan tänder. Många kan fortfarande äta torrfoder trots att många tänder dragits ut. Det är bättre att vara smärtfri och tandlös än att ha skadade tänder kvar. Oftast drabbas en eller några få tänder av FORL, och övriga tänder är friska. Vissa katter får FORL i många tänder som då måste åtgärdas.

HUR VANLIGT ÄR FORL?

Olika studier visar en förekomst på mellan 28,5 – 67 %. I en svensk studie var 32 % av de undersökta katterna drabbade.

KAN ANDRA DJUR FÅ FORL?

Liknande skador på tänderna har setts på hundar, människor, grisar, råttor och på vilda kattdjur.