Parodontit och tandlossning

DIN BÄSTA VÄN KAN HA ONT I MUNNEN

Tand- och munproblem är den vanligaste diagnosen hos hundar och katter. Studier visar att så mycket som 85% av våra hundar och katter drabbas av periodontit, som betyder inflammation i vävnaden runt tanden. Det kan i sin tur leda till smärta, tandlossning och rotspetsbölder. Andra organ i kroppen kan påverkas eftersom bakterier frisätts i blodet varje gång hunden tuggar. Orsaken till periodontit är plack som täcker tänderna. Plack är biofilm bestående av saliv, foderrester och bakterier och är boven till tandsten. Tandsten uppkommer när placken mineraliseras. Tandsten på tänderna ger en skrovlig yta där ännu mer plack fäster, så tandsten bidrar till sjukdomsförloppet.

HUR MÄRKER JAG ATT MITT DJUR ÄR DRABBAT?

En del djur visar symptom genom att undvika att tugga på en sida, tappar foder, luktar illa ur munnen eller sluta gnaga. Tyvärr är många hundar och katter så tåliga att man som djurägare inte märker någon större skillnad på djuret. Efter att djuret fått sina problem åtgärdade däremot, brukar man märka att det blir betydligt gladare och piggare.

Daglig hemvård i form av tandborstning är A och O. Det är viktigt att hunden/katten lär sig att tycka att tandborstningen är något positivt. Besök en tandkunnig veterinär för tips och råd angående detta. Det första stadiet, gingivit eller tandköttsinflammation, ses som en röd rand längs tandraden i tandköttet. Det här kan gå tillbaka om man avlägsnar placken med tandborstning. Här kan du se hur tandborstning kan gå till.

Om ditt djur har fått tandsten kan den inte borstas bort, utan djuret behöver gå till en veterinär för att få tandstenen borttagen och munnen undersökt. Att skrapa själv med en sådan tandstensskrapa som används till människor är inte att rekommendera, eftersom man då riskerar att repa emaljen och få en repig yta där plack ansamlas och ännu mer tandsten bildas. Kattens och hundens emalj är betydligt tunnare än människotandens och måste därför behandlas mer varsamt. Skonsammaste sättet att ta bort tandsten är med vattenkyld ultraljudsscaler. Det är viktigt att den som utför rengöringen är väl förtrogen med hur man gör.

Efter att tandstenen och placken avlägsnats ska tänderna poleras. Det är viktigt för att få en slät yta som är mer motståndskraftig mot plack och tandsten. Men fortsätt att borsta – ny plack börjar bildas minuterna efter att den tagits bort.

Även djur med små mängder tandsten kan ha kraftig periodontit . Det beror på att olika individer reagerar olika kraftigt på att ha plack i munnen.

Om periodontiten gått så långt att det blivit infektion vid roten kan inte tanden räddas utan den måste dras ut. Antibiotikabehandling fungerar inte mot rotbölder och används sällan vid tandproblem. Rotinfektion upptäcks genom att röntga tanden. Många djurägare är oroliga för hur djuret ska klara sig utan tänder. Det går i regel alldeles utmärkt. Den onda tanden har djuret vanligen slutat använda.

Ofta är det mer tandsten på tänder som är skadade vilket är ett tecken på att djuret undviker att använda de tänderna. Det finns exempel på katter som trots att de helt saknar tänder fortsätter att äta torrfoder. De viktigaste tänderna för hunden och katten är hörntänderna i underkäken. Det är dessa som används när de biter eller bär saker. Det är bättre att vara smärtfri och tandlös än att ha dåliga tänder som gör ont.