Sollentuna Djurklinik

Sollentuna Djurklinik - Karin och Maria

Sollentuna Djurklinik är en modern fristående djurklinik. Vi som arbetar här har lång erfarenhet av djurvård och några av oss har arbetat ihop i många år. Våra veterinärer och djursjukvårdare har alla ett stort intresse och engagemang för djurvård och vi fortbildar oss ständigt för att hålla oss à jour med nya rön inom veterinärmedicin och djurvård.

Våra ljusa lokaler är utrustade med digital röntgen, laboratorium, tandåtgärdsrum, med digital tandröntgen, operationstorg med uppvakningsburar/intensivvårdsburar med golvvärme, operationssalar med gasnarkos.

Det är viktigt att patienter och djurägare känner sig trygga. Katterna har ett eget väntrum och hundarna likaså. Faktum är att vi tagit det ytterligare ett steg i att våra fyrfota vänner ska känna sig lugna och trygga hos oss, vi är därför certifierade i högsta möjliga klassificeringen Gold level som en Cat Friendly Clinic där katterna har eget väntrum. Läs gärna mer på CatFriendlyClinic där ser Ni även vår Guldstatus.

Kaniner och marsvin känner sig också tryggare i katternas väntrum. För de patienter som blir inlagda över dagen finns det separata stall för katter, hundar och kaniner/marsvin så att de olika djurslagen inte ska störa varandra. Kattburarna har golvvärme för komfort. Vi lägger stor vikt vid smärtlindring vid alla operativa ingrepp samt vid lidanden som orsakar smärta. Med förebyggande vård, såsom foderrådgivning, tandvård, vaccinationer och hälsokontroller vill vi öka chanserna för att ditt djur ska förbli friskt.

För oss är det personliga bemötandet viktigt. Därför strävar vi efter att du och ditt djur ska få träffa samma veterinär och sköterska i så stor utsträckning som möjligt. Vi lär känna er och kommer att vara bekanta med ditt djurs eventuella sjukdomshistoria. Utredning och behandling anpassar vi efter ditt djurs behov och dina önskemål. Det är viktigt att du som djurägare förstår vad ditt djur har för problem och hur behandlingen ska gå till. Vårt mål är att på ett begripligt sätt kunna förmedla detta.

Följ med på ett digitalt besök i vår fina klinik i Sollentuna.