Medicinska- och hudutredningar - Sollentuna Djurklinik

 MEDICIN- & HUDUTREDNINGAR

Vi hjälper till med medicin- och hudutredningar. Det kan vara att ditt djur har gått ned mycket i vikt, inte rör sig som vanligt eller kliar sig mer än normalt.

medicinskutrsmallDet kan vara frågeställningar som:

”Min katt har börjat dricka mer vatten – kan den vara sjuk?”
Veterinären gör alltid en första allmän klinisk undersökning; lyssnar på hjärta och lungor, tittar på slemhinnor och känner på lymfknutor, bedömer patientens allmäntillstånd, hull samt beteende, känner på muskulatur, mage och tittar på ögon, öron, nos och päls. Med tanke på anledning av besöket kommer veterinären förmodligen gå vidare med blodprover och urinprov för att utesluta problem med njurar och urinvägar, leversjukdom, sköldkörtelsjukdom eller diabetes. Kliniken har ett välutrustat laboratorium och de flesta provsvar får man inom en timme.

”Min hund skakar mycket på huvudet och kliar sig mot öronen.”
Veterinären gör alltid en första allmän klinisk undersökning, sedan undersöks hörselgångar och trumhinnor med hjälp av ett otoskop. Ibland är hörselgången full med vax och sekret. Då kan det tas ett prov med en tops som överförs till ett objektsglas som färgas. I mikroskop kan man då titta efter olika jästsvampar, bakterier och celler.

HUDUTREDNINGAR

medcinskhundsmallHudutredningar gör vi på alla djurslag. Ofta har du som djurägare upptäckt att djuret kliar sig och/eller tappar päls. Det kan röra sig om olika parasiter vilket först utesluts innan veterinärer går vidare med en grundligare utredning. Hudinfektioner kliar mycket och måste behandlas. De kan ha uppstått sekundärt på grund av parasiter eller av allergi som också ger mycket klåda.

Veterinären tar olika prover från huden, ibland genom djupa hudskrap, men även med hjälp av tejp eller en liten borste eller pincett. Ibland tas också blodprov. Veterinären kan också sätta in olika läkemedel eller specialkost.

När ovanstående är uteslutet finns det möjlighet att gå vidare med en allergiutredning.