MEDICINSKA UTREDNINGAR

medicinskutrsmallDjurägaren söker till exempel med frågeställningen:

Min katt har börjat dricka mer vatten – kan den vara sjuk?
Då gör veterinären alltid först en allmän klinisk undersökning då man lyssnar på hjärta och lungor, tittar på slemhinnor och känner på lymfknutor, bedömer patientens allmäntillstånd och hull, samt beteende, känner på muskulatur och mage samt tittar på ögon, öron, nos och päls. Vi tittar även i munnen och på tänderna. Sen vill man med den frågeställningen förmodligen gå vidare med blodprover och urinprov för att utesluta problem med njurar och urinvägar, leversjukdom, sköldkörtelsjukdom samt diabetes.

Kliniken har ett välutrustat laboratorium och de flesta provsvar får man inom en timme.

Min hund skakar mycket på huvudet och kliar sig mot öronen.
Veterinären gör då först en allmän klinisk undersökning, sedan undersöks hörselgångar och trumhinnor med hjälp av ett otoskop. Ibland är hörselgången full med vax och sekret. Från detta tas ett prov med en tops som sen överförs på ett objektsglas och färgas. I mikroskop kan man på preparatet titta efter olika jästsvampar, bakterier och celler.

HUDUTREDNINGAR

medcinskhundsmallHudutredningar gör vi på alla djurslagen. Ofta har du som djurägare upptäckt att djuret kliar sig och/eller tappar päls. Det kan röra sig om olika parasiter vilket först utesluts innan man går vidare. Hudinfektioner kliar mycket och måste behandlas. De kan ha uppstått sekundärt till parasitklåda eller pga av allergi som också ger mycket klåda.

Veterinären tar olika prover från huden, ibland genom djupa hudskrap, men även med hjälp av tejp eller en liten borste eller pincett. Ibland tas också blodprov.