Resa utomlands med husdjurResa UTOMLANDS med HUSdjur

Om du ska resa utomlands, och ta med ditt husdjur, är det ditt ansvar som djurägare att kontrollera vaccinationskraven hos landet du ska resa till. Du hittar information bland annat hos ambassader, veterinärmyndigheter i respektive land och ESCCAP.org. Just nu gäller följande regler för resa inom EU (Källa: Jordbruksverket):

  • Djuret ska vara ID-märkt
  • Giltig rabiesvaccination
  • EU-pass
  • För resa till Norge, Storbritannien, Irland, Malta och Finland krävs avmaskning mot rävens dvärgbandmask
Andra rekommendationer vid resa

Rekommendation är också att vaccinera hunden mot Leptospiros som ges i två doser med 4-6 veckors mellanrum. Skydda även hunden mot myggor vilka sprider sjukdomar som till exempel Leishmanios och Tropisk hjärtmask. Även ett fästingskydd är bra då det finns fler arter av fästingar utomlands som kan ge upphov till sjukdomar. Källa: SVA.se