Resa utomlands med ditt husdjurResa UTOMLANDS med ditt HUSdjur

Om du ska resa utomlands, och ta med ditt husdjur, är det ditt ansvar som djurägare att kontrollera vaccinationskraven i landet du ska resa till. Du hittar information bland annat hos ambassader, veterinärmyndigheter i respektive land och ESCCAP.org. Självklart hjälper vi dig att utfärda pass och att vaccinera ditt djur.

Just nu gäller följande regler för resa inom EU (Källa: Jordbruksverket):

  • Djuret ska vara ID-märkt
  • Giltiga vaccinationer och rabiesvaccination
  • EU-pass
  • För resa till Norge, Storbritannien, Irland, Malta och Finland krävs avmaskning mot rävens dvärgbandmask
Andra rekommendationer vid resa

Om hunden ska resa till något land söder om Danmark rekommenderas också att vaccinera hunden mot Leptospiros. Vaccin mot Leptospiros ges i två doser med 4-6 veckors mellanrum. Skydda även hunden mot myggor vilka sprider sjukdomar som till exempel Leishmanios och Tropisk hjärtmask. Även ett fästingskydd är bra då det finns fler arter av fästingar utomlands som kan ge upphov till sjukdomar. Källa: SVA.se